Dr. Nedim Sarıfakıoğlu Güzellik, bütünle olan uyumdur.

Adınız (*)

Epostanız (*)

Telefon (*)

Mesajınız

Nasıl Çalışmak Gereklidir?

Önce Zarar Verme

Bu anlayış tüm tıp dallarında göz önünde ilk bulundurulması ve çok dikkate alarak uygulanmaya çalışılması gereken bir zorunluluktur.

Kişiye Özel Yaklaşım

Değerlendirmeye gelen tüm danışan ve hastalar için klişeler, herkese aynı kalıpta uygulamalar ve şablon yaklaşımlar yerine, kişinin fiziksel, genetik, sosyal, bedensel ve zihinsel yapısına en uygun seçeneğin belirlenmesidir.

Saygı

Hastaların sağlık, güzellik, ekonomik beklentilerine saygı duyarak, kendilerine en uygun seçeneğin aranması, güvenlerinin umut ve beklentilerinin ticari beklentilere feda edilmemesi, aksine güvence altına alınmasıdır.

Takım Çalışması

Yapılacak girişimlerde, konusunda uzman yardımcı sağlık personelleri, diyetisyen, psikolog, dermatolog ve anestezistlerle eş zamanlı ve sinerji ile çalışılması ilkesidir.

Hastane / Hijyen

Yapılacak girişim ve operasyonların tam teşekküllü, ruhsatlı hastane ve hijyenik/güvenli ameliyathane ortamlarında gerçekleştirilmesidir.

Algoritmik Yaklaşım

Cerrahi veya cerrahi dışı tüm girişimlerin; denenmiş, güvenilir, en az risk taşıyan, en kısa sürede en fazla fayda sağlayacak şekilde ve öncelik sırasına göre belirlenmesi ilkesidir.

Gestaltist Değerlendirme

Danışan veya hastayı müdahale edilecek olan organ veya dokunun komşuluğundaki organ ve dokularla yani çevresiyle bir bütün olarak değerlendirilmesi, estetik olduğu kadar işlevsel bütünlüğü bozmadan anatomik olduğu kadar algısal bütünlüğe ve istenen imaja göre planlama yapılmasıdır.

Bilgilendirme

Tüm danışanlara ve hastalara beklentilerine uygun tüm seçeneklerin sabır ve detaylı olarak anlatılması, risk ve girişim sonrası olası sonuçlar ve süreç hakkında kendilerine gerçekleri örtmeden, zorlukları hafifleterek aktarmadan bilgilerin olduğu gibi anlatılmasıdır.

Mahremiyet

Hastaların fotoğraf ve doktorla olan süreç içindeki tüm deneyimlerinin şartlar ne olursa olsun hasta ile doktoru arasında kalmasıdır.

Nedim SARIFAKIOĞLU Kimdir?

Bütünsel yaklaşım, Kişisel çözümler Mesleki uygulamalarımda “Bütünsel yaklaşımları kişiye özgü” beklentilere göre her kişi için ayrı ayrı planlıyorum. Değerlendirmelerimde Gestalt algı prensiplerine göre çalışıyor, plastik cerrahi ve özelde estetik (cerrahi) uygulamalarının sanatsal çalışmalardan ziyade sorumluluk ve bilgi gerektiren birer “tıbbi uygulamalar” olduğunu düşünüyorum

DEVAMI
Uygulamalar
Sağlık Kampı Günlükleri
1 2 3 4